ΘΕΜΑ: «Προσωρινά Μέτρα Οδικής Κυκλοφορίας για τον εορτασμό της Επετείου Ένωσης της Σάμου στις 13 Νοεμβρίου 2022»

1. Στη Σάμο σήμερα την 10/11/2022 ημέρα Πέμπτη, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου (ΦΕΚ 484 Β’ / 1978).
γ. Το Αρ. Πρωτ.: 94028/19254/20-10-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,
δ. Την ανάγκη που έχει προκύψει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της παρέλασης για τον εορτασμό της Επετείου Ένωσης της Σάμου στις 13 Νοεμβρίου 2022, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διάρκειά της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

2. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις 13-11-2022 ημέρα Κυριακή στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σάμου λόγω λήψης μέτρων τάξης και αστυνόμευσης κατά τον εορτασμό της Επετείου Ένωσης της Σάμου στις 13 Νοεμβρίου 2022.

3. Ειδικότερα στις 13-11-2022 από ώρα 11:00 έως πέρας παρελάσεως, και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για την τέλεση των εορταστικών εκδηλώσεων, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου, επί της παραλιακής οδού Θεμ. Σοφούλη από το ύψος του παλαιού επιβατικού λιμένα Σάμου έως τη κάθετη στην παραλιακή οδό, οδό Πρέσβεως Δημητρίου Νικολαρεΐζη (Γήπεδα Τένις) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι διοργανωτές και ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με το Γρ. Τροχαίας της Υπηρεσίας μας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κ.λ.π., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

4. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα της 79 ΑΔΤΕ, του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα ασθενοφόρα, η διέλευση των οποίων θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο.

6. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του αρ. 52 παρ. 6 του Ν. 2696/1999. Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 87/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α’ / 1973 ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/2013).

7. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Λ/Χ Σάμου / Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Α.Δ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου
2. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
3. Δήμος Ανατολικής Σάμου
4. Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου
5. Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
6. Σωματείο Ραδιοταξί Σάμου
7. Τοπικά ΜΜΕ

 

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος