Έπειτα από το γνωστό πρόβλημα που προέκυψε για την ανάγκη απουσίας της μοναδικής παιδιάτρου του Γενικού Νοσοκομείου, λόγω οικογενειακού προβλήματος και κατόπιν παρέμβασης του βουλευτή Σάμου κ. Χριστόδουλου Στεφανάδη προς τον υπουργό υγείας, η Διοικήτρια της 2ης ΔΥΠΕ, υπέγραψε απόφαση για την προσωρινή μετακίνηση του κ. Γεωργίου Υφαντή Διευθυντή Παιδιατρικής, Υπεύθυνο για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καρλοβασίου Σάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων». Αναλυτικά η απόφαση:

Λόγω της αναγκαιότητας κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», αποφασίζουμε: Μετακινούμε οδικώς τον Γεώργιο Υφαντή, Διευθυντή Παιδιατρικής, Υπεύθυνο για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καρλοβασίου Σάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», από Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 έως και Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του Παιδιατρικού Τμήματός του. Τα οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση καθώς επίσης η αποζημίωση εφημεριών του ανωτέρω ιατρού θα καλυφθούν από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων».