ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα ήρθε εις γνώση μας ότι άγνωστοι τηλεφωνούν σε πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και συγκεκριμένα της οικονομικής υπηρεσίας και τους ενημερώνουν για δήθεν πληρωμές. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ώστε να μην πέσετε θύματα απάτης. Μην δίνετε προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία σε αγνώστους. Η οικονομική υπηρεσία τηρεί συγκεκριμένη διαδικασία για τις πληρωμές που δεν περιλαμβάνει κλήσεις στους πολίτες.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ