Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ανακοινώνει την προκήρυξη των κάτωθι θέσεων 12μηνης διάρκειας μέσω του ¨Ειδικού  προγράμματος απασχόλησης ανέργων  στο δημόσιο τομέα της υγείας ¨ του ΟΑΕΔ:

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

 

(Αιτήσεις  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr   του ΟΑΕΔ έως τις 22/12/2016 και ώρα  12η  μεσημβρινή)

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ