ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ενισχύθηκε με δυο άτομα (2) ΔΕ Νοσηλευτικής, με διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του.

Παράλληλα έχει αναλάβει υπηρεσία επικουρικό προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών, σε ειδικότητες που έχουν βγει σε προσωρινή αναστολή εργασίας.

Δεν έχει καταστεί δυνατόν να καλυφθούν όλες οι θέσεις του προσωπικού, που βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή , για διαφόρους λόγους.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει πλήρωση θέσεων από τη λίστα επικουρικού προσωπικού της 2ης ΥΠΕ, για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε έτσι ώστε το Ίδρυμά μας να έχει την απαιτούμενη στελέχωση που του αναλογεί.

 

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής