Πραγματοποιήθηκε  η  τοποθέτηση στο Γ.Ν. Σάμου δύο (2) Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ για την κάλυψη ανάγκης του Φορέα μας.

Η σύμβασή τους εντάσσεται στο επικουρικό προσωπικό με 12 μηνη διάρκεια.

Το Υπουργείο Υγείας και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου συνεχίζουν να μας ενισχύουν με προσωπικό όποτε και αυτό το ζητήσουμε.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε για το καλό των πολιτών.

 

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής