ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα σε περίοδο Πανδημίας και ενώ έχουν φανεί περίτρανα οι ελλείψεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο αποδυναμώνει μια νευραλγική υπηρεσία της καθαριότητας του νοσοκομείου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του ΚΕΦΙΑΠ.

Συγκεκριμένα ενώ έληξαν οι συμβάσεις της καθαριότητας στο και πέντε προσέλαβαν επικουρικό προσωπικό 14 άτομα ενώ υπηρετούσαν 16.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν. Σάμου καταγγέλλει την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας για την συγκεκριμένη τακτική τους.

Οι ανάγκες του νοσοκομείου στην καθαριότητα είναι πολύ μεγαλύτερες.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Υγείας να δει το πρόβλημα και να προσλάβει άμεσα προσωπικό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1986 ο τότε οργανισμός του νοσοκομείου προέβλεπε 20 θέσεις καθαριότητας με τα μισά τετραγωνικά!!!!

Ο Πρόεδρος                               Η Γραμματέας

Σταμάτης Φιλιππής                     Παναγιώτα Λαγογιάννη