Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ ανακοινώνει ότι με συνοπτικές διαδικασίες υλοποιήθηκε η απόφαση πρόσληψης από τη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, δώδεκα (12) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και ενός (1) επικουρικού ιατρού Μαιευτικής, τριάντα έξι (36) μηνών χρονικής διάρκειας,  στο Νοσοκομείο μας  στα πλαίσια ενίσχυσης όλων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας από το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου  SARS-COV-2.

Το επικουρικό προσωπικό που ανέλαβε ήδη υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας αφορά στις κατηγορίες:

– εννέα (9) ατόμων Νοσηλευτικής κατηγορίας ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,

– δύο (2) άτομα Ιατρικών Εργαστηρίων ΔΕ και ΤΕ,

– ένα (1) άτομο ΤΕ Μαιών,

– ένας (1) ιατρός Μαιευτικής.

Αναμένεται η πρόσληψη τριών (3) ακόμα επικουρικών ιατρών και ενός (1) ατόμου λοιπού προσωπικού στο Νοσοκομείο μας.