Θέμα : Πρόσκληση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Ανιτπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα προς τους Αρμόδιους φορείς για την υποβολή προτάσεων – ώριμων μελετών κατόπιν της από 4-01-2025 ανακοίνωσης του ΥΠΑΑ.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα, σε συνέχεια της από 04-01-2024 Ανακοίνωσης  που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απέστειλε έγγραφη πρόσκληση συνεργασίας προς όλους του εμπλεκόμενους φορείς που έχουν αρμοδιότητα  ώστε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου  η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας έχοντας γνώση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών να μπορεί να υποβάλλει τις προτάσεις της διεκδικώντας την χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων για τα νησιά μας

 

« Η Αντιπεριφέρεια  Πρωτογενούς Τομέα κάνοντας πράξη την εξαγγελία του Περιφερειάρχη για από κοινού συνεργασία με όλους προς όφελος των νησιών μας, ξεκινά την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος του πρωτογενούς τομέα των νησιών. Η ανακοίνωση του Υπουργείου στον άκρως σημαντικό τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελεί πρόκληση για εμάς που δεν θα την αφήναμε ανεκμετάλλευτη. Ευελπιστούμε στην συνεργασία όλων προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από αυτήν τη σημαντική χρηματοδότηση όσα περισσότερα μπορούμε για την υλοποίηση υποδομών προς όφελος των νησιών μας, ειδικά τώρα που τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατά και απειλητικά για τον πρωτογενή τομέα »

 

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής

 η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα

Αναστασία Αντωνέλλη