Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα (δια ζώσης κεκλισμένων των Θυρών)στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησία ΤΕΘΑ στην πόλη της Σάμου.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

 1. Ενημέρωση για ετήσιο Απολογισμού Δράσεων της Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού & Άθλησης έτους 2021.

Εισηγητής: ΚαΪλά Δέσποινα Αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Τουρισμού έτους 2022.

Εισηγητής: Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού & Άθλησης.

 1. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για καταπάτηση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό

Άμπελο της Δημοτικής ενότητας Βαθέος του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Αντικατάσταση μελών στο Δκ/Σ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

Εισηγητής:  Κολλάρος Γεώργιος Προέδρος Δ.Σ.

 1. Συζήτηση – ενημέρωση λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του

κληροδοτήματος «Σταματίου Γερογιαννάκη»

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος – Νομικός σύμβουλος.

 1. Λήψη απόφασης για τη χρηματοδότηση από την Π.Β.Α. ολοκλήρωσης μελέτης διαδημοτικού δρόμου ΗΡΑΙΟΝ-ΠΑΓΩΝΔΑΣ-ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ-ΣΚΟΥΡΕΙΚΑ-ΚΟΥΜΕΙΚΑ.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ,Σ.

 1. Επιλογή χώρου για την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς εντός της πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Εισήγηση για παραχώρηση προνομίων σε ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες σχετικά με τα ζώα συντροφιάς.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.

 1. Εισήγηση για παραχώρηση χώρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εθελοντή Κτηνίατρο για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από 4-17/04/2022.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

 1. Εξεύρεση χώρων στάθμευσης – μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στάθμευσης πόλεως

Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος.

 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων .

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

 1. Έγκριση άδειας εισόδου εξόδου οχημάτων σε Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Διαλογής και Επεξεργασίας Αποβλήτων και Κατεδαφίσεων.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Εστίασης Πυθαγορείου.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος

 1. Έξοδα Κηδείας απόρων πολίτων.

Εισηγητής:  Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.