ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Το Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε  στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Ν. Σάμου της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 σας προσκαλεί σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο  του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστημονικούς φορείς, επιχειρηματίες του Νομού Σάμου και εκπροσώπους του τουρισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Σάμο, οδός Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη στο κτίίριο Διοικητηρίου, 1ος όροφος,  την

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.

 

Το θέμα συζήτησηςαφορά τηνκαταγραφή  των απειλών στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον  και τις επιπτώσεις αυτών γύρω από την: Υπεραλίευση, Εισβολή ξενικών ειδών, Θαλάσσια ρύπανση, Διάβρωση της παράκτιας ζώνης και Ερημοποίηση.

 

 

 

 

 

                                                    Η Δ/ΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

 

 

                                                             ΒΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ