ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί τους Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Φορείς που έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σκοπό στο καταστατικό τους την ανάδειξη και ενίσχυση του αθλητισμού, να υποβάλουν Προτάσεις υλοποίησης δράσεων προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο “Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2021” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Ειδικότερα:

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή Προτάσεων για την ένταξή τους στο «Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός» της Αντιπεριφέρειας Αθλητισμού, το οποίο με τη σειρά του θα αποτελέσει μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021» της ΠΒΑ.
 • Οι Προτάσεις θα αφορούν την κατάρτιση ενός αθλητικού σχεδιασμού με δράσεις που θα συνδυάζουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Στόχος η συν διοργάνωση αθλητικών δράσεων με μαζικό χαρακτήρα, η συν διοργάνωση δράσεων με στόχο τις μικρές και αναπτυξιακές ηλικίες, & η ανάδειξη υφιστάμενων σημαντικών αθλητικών θεσμών.

 

 • Δικαίωμα υποβολής Προτάσεων έχουν όλοι οι Αθλητικοί Σύλλογοι -Σωματεία και Φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σκοπός στο καταστατικό τους είναι η ανάδειξη, ενίσχυση, προστασία και προβολή του αθλητισμού. Οι Προτάσεις θα υποβάλλονται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του εκάστοτε Φορέα.
 • Κάθε Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Πρότασης.
 • Οι Προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: athlitismos@pvaigaiou.gov.gr.
 • H υποβολή Προτάσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.
 • Δε γίνονται δεκτές και δεν αξιολογούνται Προτάσεις που υποβάλλονται πέρα της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Πληροφορίες για το «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού» οι Φορείς μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Αθλητισμού Πολιτισμού Π.Ε Λέσβου και στα τηλ. 2251353913, 52122.
 • Περισσότερα στοιχεία για το «Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2021» υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της ΠΒΑ και συγκεκριμένα στο link: http://www.pvaigaiou.gov.gr/σχέδιο-δράσης-αθλητισμός/.
 • Από το συγκεκριμένο link οι Φορείς θα μπορέσουν να ανακτήσουν και το προτυποποιημένο «Δελτίο Υποβολής Πρότασης» το οποίο οφείλουν και να χρησιμοποιήσουν / συμπληρώσουν για να υποβάλουν την Πρόταση τους, η οποία θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό του «Δελτίου Υποβολής Πρότασης» έγγραφο, το οποίο θα φέρει το λογότυπο του Φορέα.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

_ Οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα κάτωθι κριτήρια προκειμένου να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις προς ένταξη προτάσεις:

o Αρμοδιότητα Φορέα

o Επάρκεια Φορέα

o Σκοπιμότητα Πρότασης

o Αποτελεσματικότητα Πρότασης

o Αποδοτικότητα Πρότασης

o Ωριμότητα Πρότασης

o Συνέργεια/Συμπληρωματικότητα Πρότασης

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 8 Μαρτίου  2021, με τη σύνταξη σχετικού «Πίνακα Αξιολόγησης και Επιλογής».

 

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων δεν προβλέπεται.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021»ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

_ Η Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα συντάξει το «Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2021», το οποίο θα αποτελέσει και μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021» της ΠΒΑ το οποίο θα εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

 

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Κουρσουμπάς, αναφερόμενος στην πρόσκληση αυτή προς τα σωματεία ανέφερε: « Ζητάμε και φέτος από τα σωματεία να μας καταθέσουν τις προτάσεις  τους προκειμένου η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση αθλητικών δράσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της. Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν κατορθώσαμε πέρυσι να υλοποιήσουμε πολλές από  τις προτάσεις που μας είχαν κατατεθεί, ελπίζουμε ωστόσο φέτος η κατάσταση να είναι καλύτερη και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη βρίσκεται κοντά στα σωματεία του Αθλητισμού και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και αυτή την χρονιά, στηρίζοντας την προσπάθεια τους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικού και Αθλητισμού

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δημήτριος Κουρσουμπάς