Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

προσκαλεί

τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου που υπηρετούν στην περιοχή της Νήσου Σάμου (μόνιμους εκπαιδευτικούς Β΄/θμιας και Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους ν.π.δ.δ. ή των ο.τ.α α΄ και β΄ βαθμού) και  επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές/τριες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκ. 2Γ/2022-ΦΕΚ 75/21-11-2022 τ. Α.Σ.Ε.Π.) που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους από  την Τετάρτη 15/2/2023 έως  και  τη Δευτέρα 20/2/2023, για τα δύο (2) εξεταστικά κέντρα τα οποία θα λειτουργήσουν στην πόλη της Σάμου (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΛ ΣΑΜΟΥ και ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2022 Απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1320/τ.Β΄/21-03-2022): «υπεύθυνος αίθουσας και επιτηρητής απαγορεύεται να είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα εξεταστικού κέντρου»,

Ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του διαγωνισμού, αυτός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις 09:00 το πρωί με μέγιστη διάρκεια εξέτασης τις 2 ώρες και 45 λεπτά και στη συνέχεια, στις 14:30 μετά το μεσημέρι με τη διάρκεια της εξέτασης να είναι οι 2 ώρες και 30 λεπτά.

Οι επιτηρητές οφείλουν να  προσέλθουν  στα Εξεταστικά Κέντρα 1 και μισή ώρα (1και ½ ώρα) πριν την έναρξη των εξετάσεων, ώστε να ενημερωθούν από τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων για τα καθήκοντά τους.

 

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ