Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και να δηλώσετε θέσεις μαθητείας για την περίοδο 2018-2019. Η ανταπόκριση των ιδιωτικών φορέων και η δήλωση των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας, θα καταγράφεται στο portal του ΟΑΕΔ έως τις 10/9/2018 και θα κοινοποιείται στη Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Από τον Οκτώβριο του 2018 δύναται να δημιουργηθούν στη Σάμο τμήματα μαθητείας με βάση τις διαθέσιμες θέσεις, στις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 5. Αισθητικής Τέχνης
 6. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 7. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 8. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 9. Τεχνικός Οχημάτων
 10. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 11. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 12. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 13. Κομμωτικής Τέχνης

Για την πληροφόρηση σας το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/31-05-17thesmiko-mathiteias.pdf

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε για πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα κατά τόπους ΕΠΑΛ ή Εργαστηριακά Κέντρα.

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε Σάμου

Ταμπαχανιώτης Δημήτριος