Θέμα: Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα σε ότι αφορά την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων όλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.pvaigaiou.gov.gr), πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναζητά πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα σε ότι αφορά την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων όλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου,
Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής η κ. Αντωνέλη στην τοποθέτηση της επισήμανε: “Ως Περιφερειακή αρχή, με δεδομένο την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουμε μετά τις περικοπές των χρηματοδοτήσεων που έχουν συμβεί τα τελευταία δέκα χρόνια από τις Κυβερνήσεις, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών της Περιφέρειας μας,. Μεταξύ άλλων, είναι και η προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών μας εξόδων, χωρίς βεβαίως να επηρεαστούν οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Έτσι έχοντας υπολογίσει ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες μας  ανέρχεται περίπου σε 260.000 ευρώ το χρόνο, προχωράμε στην αναζήτηση χαμηλότερης προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις τρέχουσες τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προσδοκάμε ότι θα εξοικονομήσουμε περί τις 117.000 ευρώ ετησίως. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν το οποίο θα μπορέσουμε να διαθέσουμε σε άλλες δράσεις μας, προς όφελος των κατοίκων μας”.

 

Η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Π.Β.Α
Αναστασία Αντωνέλη