Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ανακοινώνει ότι από τις 13-11-2023 ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής  αιτήσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συνεργασία του Γ.Ν. Σάμου με ιατρό ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 15981 /13-11-2023 και ΑΔΑ: 64ΩΛ46907Ξ-ΨΝ6, οι ενδιαφερόμενοι  ιατροί μπορούν καταθέσουν αίτηση συμμετοχής έως και την 23η /11/2023. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες στην ανάρτηση της  πρόσκληση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.nosokomeiosamou.gov.gr

 

 Η Διοικήτρια

 Αφροδίτη Αγγέλη