Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» με  επικουρικό ιατρικό προσωπικό.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, των κάτωθι ειδικοτήτων  :

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΜΕΘ Εντατικολογίας (ειδικότητα Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας & Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρείται στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου,  εκδηλώνοντας προτίμηση για το Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», προκειμένου να προβούμε άμεσα σε αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού της εν λόγω ειδικότητας για 36 μήνες.

Για τους υποψήφιους ιατρούς θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την χορήγηση καταλύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. Σάμου ( τηλ.:2273087158, e-mail: hospsam@otenet.gr ).

 

 

Η Διοικήτρια

Αφροδίτη Αγγέλη