Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη-συνεργασία με ιατρικό προσωπικό, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών  για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, των  κάτωθι ειδικοτήτων :

  1. Παιδιατρικής
  2. Εσωτερικής Παθολογίας
  3. Ωτορινολαρυγγολογίας
  4. Οφθαλμολογίας
  5. Δερματολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. Σάμου ( τηλ.: 2273087158) και στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (2273023090, e-mail: hospsam@otenet.gr), προκειμένου να προβούμε άμεσα στη σχετική απαιτούμενη διαδικασία για την έγκριση πρόσληψης.

 

 

                                                                                     Η Διοικήτρια

                                                                                  Αφροδίτη Αγγέλη