Δελτίο τύπου

Προσφορά θέσεων  για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας»  ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2022-23

 

Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ αποτελεί ένα πρωτοποριακά θεσμό μαθητείας σε όλη την Ευρώπη, οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου, αποκτούν εργασιακή εμπειρία, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και μετά από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν ΠΤΥΧΙΟ Επίπεδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι εργοδότες τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα επιβαρύνονται με το ποσό των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ο μαθητευόμενος-εργαζόμενος λαμβάνει το 95% του ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου, ως επιδοτούμενη ημερήσια αμοιβή, Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση των 156 εργάσιμων ημερών.

Στο σχολείο μας ο θεσμός λειτούργησε για πρώτη φορά το τρέχον σχολικό έτος και συμμετέχουν 6 μαθητευόμενοι σε 3 διαφορετικούς εργοδότες. Ο θεσμός είναι σημαντικός για την σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας αλλά και την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να δουν και να κατεβάσουν την πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3vrqMGgόπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ίδια ιστοσελίδα, https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

Η ηλεκτρονική καταχώρηση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2022 – 2023 θα ολοκληρωθείμέχρι την Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 23:59.

Στο ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ λειτουργούν οι ειδικότητες :

  1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
  5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ στο τηλ: 2273035690

Εmail: : mail@1epal-karlov.sam.sch.gr,         site: http://1epal-karlov.sam.sch.gr/