Μετά από συντονισμένες ενέργειες, υπό την εποπτεία του Βουλευτή κ. Χριστόδουλου
Στεφανάδη, των υπηρεσιών Υπουργείων και Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στις
αδειοδοτήσεις λιμενικών έργων, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 82 Δ /2022 η πράξη της Εξομοίωσης
Χερσαίας Ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου Ηραίου Σάμου.

Το έργο της επέκτασης του Αλιευτικού καταφυγίου στο Ηραίο Σάμου θα εξυπηρετήσει τους αλιείς της περιοχής και θα ικανοποιηθεί ένα πολυετές αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Με την ευκαιρία θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Βουλευτή και τον Περιφερειάρχη μας κ. Κώστα Μουτζούρη για την
συνεχή συμπαράσταση σε αναπτυξιακές δράσεις του Νομού μας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ