ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου στα πλαίσια ζυμώσεων για προσέλκυση επισκεπτών στο νησί της Σάμου με σκοπό την προβολή και την αύξηση του τουρισμού,  συνεργάστηκαν με το Πολωνικό Ελληνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, πραγματοποιώντας μια σειρά προωθητικών ενεργειών στην Πολωνία.

Μετά από πρόταση του Πολωνικού Ελληνικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (video) για την τουριστική προβολή της Νήσου Σάμου, Πολωνός φωτογράφος επιχειρηματίας, επισκέφθηκε το νησί μας για τη λήψη εικόνων φωτογραφιών με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και δημιουργήθηκε video  με τίτλο «SAMOS 2021”,  διάρκειας  3  λεπτών  και  22  δευτερολέπτων,  το  οποίο  υπήρξε  προϊόν  συνεργασίας  των  Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, του Πολωνικού Ελληνικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της  Πολωνικής Εταιρείας Εναέριων Κινηματογραφήσεων   «FilmLot». To video έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. και θα είναι ελεύθερο για χρήση και προβολή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και από τους δυο δήμους.  Στόχος  του  συγκεκριμένου  οπτικοακουστικού υλικού, είναι η ενδυνάμωση της επισκεψιμότητας και η παρουσίαση της πολιτιστικής  κληρονομιάς της νήσου Σάμου. https://www.youtube.com/watch?v=h6xWyN7RvtA

Θα ακολουθήσει η υπογραφή Πρωτοκόλλου φιλίας και συνεργασίας του  Πολωνικό Ελληνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με τους δυο δήμους της Σάμου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας και υιοθέτησης καλών πρακτικών το γεγονός αυτό αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη που προσδίδει επιπλέον δυναμική στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των δυο δήμων της Σάμου, διευρύνοντας  το πεδίο των τουριστικών, πολιτιστικών, εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών για τους επιχειρηματίες της Σάμου, προσφέροντας μία σειρά δυνατοτήτων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους μας, για την σύναψη συνεργιών και ανταλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου