ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εκ μέρους του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Ανακοινώνουμε την Προκήρυξη για την Πλήρωση των παρακάτω επί Θητεία Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρώντου κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας

 

Για το Γ.Ν-Κ.Υ Ικαρίας

1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΘΈΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζειστις 12/08/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/09/2022 ώρα 24.00

 

 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας,

Σταμούλη Ανεζινιώ