Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου προκηρύσσει  διαγωνισμό για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων μόνιμων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ :

α) Καρδιολογίας, Επιμελητή Α΄, μία (1) θέση.

β) Εσωτερικής Παθολογίας, Διευθυντή, μία (1) θέση.

γ) Παιδιατρικής, Διευθυντή, μία (1) θέση.

δ) Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Επιμελητή Β΄, μία (1) θέση.

ε) Ψυχιατρικής, Επιμελητή Α΄, μία (1) θέση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr , αρχίζει στις 16-02-2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 03-03-2021 ώρα 12:00.

 

 

 

Ο Διοικητής