ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07-09-2021 προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση  θέσεων μόνιμων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των παρακάτω ειδικοτήτων για το Νοσοκομείο μας:

  • ΩΡΛ – Επιμελητή –τρια Α΄
  • Γαστρεντερολόγου – Επιμελητή –τρια Α΄

Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Οργανισμός του Γ.Ν. Σάμου έως και έξι μήνες πριν, δεν διέθετε οργανική θέση Γαστρεντερολόγου. Με την αλλαγή του Οργανισμού υπάρχουν δύο (2) θέσεις Γαστρεντερολόγου ( η μία προκηρύσσεται άμεσα) καθώς και άλλες θέσεις που δεν υπήρχαν, όπου αναμένεται να προκηρυχθούν στο επόμενο διάστημα.

Οι ιατροί που θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές θα έχουν δικαίωμα να αιτηθούν διαμέρισμα στους κοιτώνες του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε για το καλό των πολιτών.

 

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής