ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμό 2Κ/2024 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.),  Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Για το Γ.Ν. Σάμου προκηρύσσονται ανά κλάδο και ειδικότητα:

– 3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής /Ειδ. ΤΕ Νοσηλευτικής,

– 1 θέση  ΤΕ Μαιευτικής / ειδ. ΤΕ Μαιευτικής και

– 1 θέση ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών/ Ειδ. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 15 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη ώρα 8:00  και λήγει στις 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για  περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.info.asep.gr

 

Η Διοικήτρια

 

Αφροδίτη Αγγέλη