Το  Υπουργείο Υγείας και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει για το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων,  την έγκριση προκήρυξης μιας (1)  μόνιμης  θέσεως  ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ως εξής  :

  • Μία (01) θέση Παιδιατρικής , με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Σάμου  (www.nosokomeiosamou.gov.gr ) όπου είναι αναρτημένη η προκήρυξη με αριθμό πρωτ. 3302/05-03-2024 με ΑΔΑ: 67ΚΛ46907Ξ-Δ63 και η προθεσμία υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.esydoctors.moh.gov.gr ) αρχίζει στις 15-03-2024 ώρα 12.00 μεσημέρι και λήγει στις 02-04-2024 ώρα 15.00.

 

Η Διοικήτρια

Αφροδίτη Αγγέλη