Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ σε συντονισμένες προσπάθειες με το Υπουργείου Υγείας και τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση προκήρυξης  μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ως εξής  :

  • Μία (01) θέση Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας Εντατικολογίας για τη Μ.Ε.Θ., με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α΄.
  • Μία (01) θέση Παιδιατρικής , με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α΄.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας  (www.nosokomeiosamou.gov.gr ) όπου είναι αναρτημένη η προκήρυξη με αριθμό πρωτ.17614/ 07-12-2023 με ΑΔΑ: 68ΦΣ46907Ξ-ΓΣΜ και η προθεσμία υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.esydoctors.moh.gov.gr ) αρχίζει στις 15-12-2023 ώρα 12.00 μεσημέρι και λήγει στις 10-01-2024 ώρα 15.00.

 

 Η Διοικήτρια
Αφροδίτη Αγγέλη