Εισαγωγικό Σημείωμα

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στη συνεχή προσπάθειά της για τη μετάδοση

επίκαιρης γνώσης και την ανταλλαγή νέων δεδομένων που αφορούν τη διάγνωση,

την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, επέλεξε φέτος

το νησί της Σάμου για να διοργανώσει το 9ο Περιφερειακό Καρδιολογικό

Συνέδριο Αιγαίου.

Το πολύπλευρο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι κλινικά

προσανατολισμένο για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο των Καρδιολόγων

αλλά ευρύτερα όλων των ιατρών που υπηρετούν την Καρδιαγγειακή Ιατρική

(Παθολόγοι, Γενικοί οικογενειακοί ιατροί, Νεφρολόγοι, Πνευμονολόγοι, κ.λπ.)

Παράλληλα με τις επιστημονικές δραστηριότητες, η Ελληνική Καρδιολογική

Εταιρεία θεωρεί ως υποχρέωσή της την υπεύθυνη πληροφόρηση του κοινού για

την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στο πλαίσιο αυτό

διακεκριμένοι Καρδιολόγοι, θα ενημερώσουν με εύληπτο τρόπο την τοπική κοινω-

νία για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, ενώ μέλη της ΕΚΕ  θα εκπαιδεύσουν τους πο-

λίτες της Σάμου  στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με την αντίστοιχη

ομάδα Εργασίας της ΕΚΕ.

Με τις σκέψεις αυτές, σας καλωσορίζουμε στο 9ο Περιφερειακό Καρδιολογικό

Συνέδριο Αιγαίου, πεπεισμένοι ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλει

καθοριστικά στην επιτυχία του Συνεδρίου.

 

Κωνσταντίνος Τσιούφης

 

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Πρόεδρος ΕΚΕ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ

 

Κ. Τσιούφης ( Πρόεδρος Συνεδρίου )

 

Ι. Γουδέβενος

Σ. Φούσας

Ι. Κανακάκης

Γ. Κοχιαδάκης

Ε. Μάτσακας

Σ. Χαντανής

Α. Πατριανάκος (Υπεύθυνος επιστημονικού προγράμματος Πεφερειακών Συνεδρίων ΕΚΕ)

Χ. Γράσσος (Υπεύθυνος επιστημονικού προγράμματος Πεφερειακών Συνεδρίων ΕΚΕ)

Χ. Τούντας

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΕ

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Σάμου

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Χίου

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Καλύμνου

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Μυτιλήνης

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Λήμνου

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ικαρίας

Π. Ανδρόνικος – Λέσβος

Π. Βούτας – Χίος

Σ. Γαρουφαλής- Χίος

Γ. Γεωργιόπουλος – Χίος

Π. Γρηγοράκης – Λέσβος

Ε. Γρηγοριάδου – Σάμος

Α. Ελσεχέτα – Ικαρία

Ν. Καλοβιδούρης – Κάλυμνος

Α. Καρτάλης – Χίος

Ν. Μαρινάκης – Λήμνος

Φ. Παπαλυσάνδρου – Λέσβος

Ν. Σμυρνιούδης – Χίος

Μ. Σπύρου – Σάμος

Ε. Ταπανλής – Λέσβος

Ν. Τρικαλινός – Σάμος

Μ. Τσικούρης – Kάλυμνος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ: Sivila

 

16:00 – 16:30       Εγγραφές Συνεδρίου

16:30 – 18:00       Περιστατικά που δεν θα ξεχάσω: Μία εικόνα 1000 λέξεις

Πρόεδροι: Κ. Αγγέλη, Α. Πατριανάκος, Δ. Τσιάπρας

 

Β. Παναγοπούλου – Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

Ε. Οικονόμου – Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”

Ι. Μπαμπάτσεβα – Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”

Η. Σανιδάς – Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”

18:00 – 19:00       Στρογγυλό Τραπέζι “Θεραπευτική Στεφανιαίας Νόσου”

Πρόεδροι: Ι. Βλασσερός, Ν. Μαρινάκης, Σ. Χαντανής

 

                                —Θεραπευτική αντιμετώπιση της σταθερής στηθάγχης. Α. Καρτάλης

                                —Διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλικής αγωγής μετά από stent.

Πότε να τη σταματήσω; Γ. Κατσιμαγκλής

–Κολπική μαρμαρυγή σε ασθενή μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων

αγγείων. Τι αγωγή πρέπει να δώσω και για πόσο διάστημα; Ε. Βαβουρανάκης

Επαναγγείωση στη σταθερά στηθάγχη. Κ. Τούτουζας

 

Σχολιαστής: Γ. Γκουμάς

19:00 – 19:15       Διάλειμμα

19:15 – 19:30       Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί

 

 

 

19:30 – 21:00       Ειδικές Διαλέξεις

Πρόεδροι: Κ. Τσιούφης, Σ. Φούσας, Ι. Καλλικάζαρος

 

                                —Επεμβατική καρδιολογία. Παρόν και μέλλον. Χ. Στεφανάδης

                                —Πνευμονική υπέρταση στην καρδιακή ανεπάρκεια. Φ. Τρυποσκιάδης

                                —Η αθηρωματική πλάκα σήμερα. Δ. Τούσουλης

                                —Καρδιακή Ανεπάρκεια: Διαφορές Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Οδηγιών.

Γ. Φιλιππάτος

Λογοτεχνία και Ιατρική. Έλληνες ιατροί λογοτέχνες. Α. Χαραλαμπάκης

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ: Sivila

 

09:00 – 10:30       Στρογγυλό Τραπέζι  “Επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα – Διαγνωστικές και

θεραπευτικές προκλήσεις”

Πρόεδροι: Β. Βασιλικός, Ν. Καυκάς

 

                                — Πνευμονική εμβολή: Από τη διάγνωση στη θεραπεία. Α. Ανδρουλάκης

                                — Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Μ. Πατεινιώτη

                                — Διαγνωστική διερεύνηση συγκοπής. Π. Δηλαβέρης

                                — Το υπερηχοκαρδιογράφημα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Α. Πατριανάκος

                                — Ο ασθενής με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Χ. Χρυσοχόου

 

                                Σχολιαστές: Κ. Τραχανάς, Ν. Τρικαλινός

 

 

 

10:30 – 11:30       Στρογγυλό Τραπέζι  “Ενδιαφέροντα περιστατικά – λήψη κλινικών αποφάσεων”

Πρόεδροι: Κ. Τσιούφης, Σ. Φούσας

 

                                — Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Α. Νταλιάνης

                                — Νοσοκομείο Τζάνειο: Ε. Τσαγανός

                                — Νοσοκομείο ΩΚΚ: Δ. Τσιάπρας

                                — Νοσοκομείο ΙΑΣΩ: Μ. Καλαντζή

 

11:30 – 12:00       Δορυφορική Διάλεξη Bayer Elpen

“Διαχείριση του θρομβωτικού κινδύνου σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.”

Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

Ομιλητής: Γ. Γκουμάς

 

12:00 – 12:20       Διάλειμμα

12:20 – 13:00       Ειδικές Διαλέξεις

Πρόεδροι: Ε. Ηλιοδρομίτης, Ι. Καλλικάζαρος

 

                                — Ισχαιμία του μυοκαρδίου. Από τα αίτια στις συνέπειες. Δ. Κρεμαστινός

                                — Τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας: η εξέλιξη των μηχανών. Σ. Αδαμόπουλος

 

 13:00 – 14:30       Στρογγυλό Τραπέζι  “Στεφανιαία νόσος-βαλβιδοπάθειες: Επεμβατική αντιμετώπιση”

Πρόεδροι: Π. Γρηγοράκης, Α. Σπανός, Ε. Τσιάμης

 

Αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου με ανάσπαση ST σε Νοσοκομεία   χωρίς Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Ι. Κανακάκης

Πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος – Είναι η αγγειοπλαστική καλύτερη; Α. Συνετός

Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας: αναντιστοιχία ασθενή-πρόθεσης (valve prosthesis – patient mismatch). Υπαρκτές λύσεις και ο ρόλος της νέας τεχνολογίας Χ. Κωτούλας

Περιφερική αρτηριοπάθεια και νόσος καρωτίδων στον καρδιολογικό ασθενή.                  Ε. Νικολόπουλος

 

Σχολιαστής: Α. Ζαχαρούλης

 

14:30 – 17:30       Μεσημβρινή Διακοπή

17:30 – 18:45       Στρογγυλό Τραπέζι  “Σύγχρονη εκτίμηση των βαλβιδοπαθειών”

Πρόεδροι: Π. Ανδρόνικος, Ε. Μάτσακας, M. Σπύρου

                               

                                — Στένωση Αορτής. Γ. Ρουσάκης

Ανεπάρκεια μιτροειδούς. Δ. Κλέτας

Ανεπάρκεια αορτής. Σ. Μπρίλη

Πρόληψη και διάγνωση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Ε. Ταπανλής

 

 

 18:45 – 20:00       Στρογγυλό Τραπέζι  “Αντιμετώπιση καθημερινών ερωτημάτων στο καρδιολογικό ιατρείο”

Πρόεδροι: Ε. Βασιλείου, E.Mάτσακας, Φ. Παπαλυσσάνδρου

                               

                                — Ορθολογική χρήση συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής. Χ. Γράσσος

                                — Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμίας υπό το φως των νέων κατευθυντήριων οδηγιών.Ενδείξεις PSCK9. Ε. Γρηγοριάδου

                                — Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος. Σ. Βεϊογλάνης

                                — Επιλογή αντιπηκτικής αγωγής στον ασθενή με κολπική μαρμαρυγή. Ν. Σμυρνιούδης

 

      20:00               Κλείσιμο Συνεδρίου Κ. Τσιούφης

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Σάμου

 

10:00 – 13:00       Workshop

Ομάδα Εργασίας ΚΑΡΠΑ & Εντατικής Θεραπείας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

                                Συντονιστές: Γ. Λάτσιος, Α. Συνετός

 

                                Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή Πρακτική επίδειξη και εξάσκηση συμμετεχόντων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή.

                               

                                — Κατευθυντήριες Οδηγίες Αναζωογόνησης 2015 – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΕRC). Γ. Λάτσιος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”

                                — Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση: Βασικές αρχές. Έμφαση σε αναζωογόνηση από πνιγμό. Ε. Γρηγοριάδου

 

                                Εκπαιδευτές:

Ε. Μαντζάρα, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ναυτικό Νοσοκομέιο Αθηνών

Μ. Μελετιάδου, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”

Μ. Φαντάκη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”

 

13:00 – 14:00       “Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Παθήσεων”

 

— Πώς να προλάβω το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κ. Τσιούφης

                                — Πώς να προλάβω το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σ. Φούσας