Θέμα : Πρόσκληση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Ανιτπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα  στους επαγγελματίες αλιείς για την συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα, σε συνέχεια της από 10-01-2024 Ανακοίνωσης  που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς που έχουν αλιευτικό σκάφος με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διαγραφής του αλιευτικού εργαλείου και να αποζημιωθούν οικονομικά με το ποσό των 25.000€ ανά σκάφος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα Τμήματα Αλιείας μέχρι 26/1/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προβούν αρχικά στη διαγραφή του εργαλείου και στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση οικονομικής αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 22510-46667, εσωτ. 106), Χίου (22710-44438), Σάμου (22733-53442) και Λήμνου (22543-51244).

 

 

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής

 η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα

Αναστασία Αντωνέλλη