Τα θέματα σεξουαλικότητας απασχολούν σημαντικά τις οικογένειες με παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και νοητική υστέρηση και προβληματίζουν ως προς τον κατάλληλο χειρισμό.

Θέματα όπως:

  1. Αναγνώριση σώματος, ιδιωτικά μέρη σώματος, προσωπικός χώρος,
  2. Ατομική υγιεινή
  3. Διαφοροποίηση φύλων
  4. Αλλαγές στην εφηβεία
  5. Ιδιωτικός χώρος – δημόσιος χώρος
  6. Κοινωνικοί κύκλοι
  7. Ακατάλληλες συμπεριφορές προς άλλους
  8. Ακατάλληλο άγγιγμα από άλλους
  9. Σεξουαλικές επαφές – αντισύλληψη,

απασχολούν πολλές φορές τις οικογένειες.

Οι κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές χρειάζεται  να διδάσκονται πριν την εφηβεία.

Με αυτά τα δεδομένα το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ξεκινάει πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης παιδιών  και εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και νοητική υστέρηση.

Όσοι γονείς επιθυμούν να ξεκινήσουν τα παιδιά τους κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα βασίζεται στις δικές του ανάγκες και δεξιότητες, μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Λειτουργό  στο τηλέφωνο 2273 3 50501.