Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Ενημερώνουμε τους αμπελουργούς μέλη του Συνεταιρισμού, ότι την εβδομάδα από  11/09/2017 έως και 15/09/2017 η παραλαβή σταφυλιών θα γίνει ως εξής:

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ

Δευτέρα        11/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και ΕΡΥΘΡΑ
Τρίτη             12/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα
Τετάρτη        13/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Πέμπτη         14/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Παρασκευή  15/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Σάββατο  16/09/2017       Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Δευτέρα        11/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τρίτη             12/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τετάρτη        13/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Πέμπτη         14/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα
Παρασκευή  15/09/2017 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και ΕΡΥΘΡΑ
Σάββατο  16/09/2017       Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α