Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους αμπελουργούς μέλη του Συνεταιρισμού, ότι την εβδομάδα από 28/08/17 έως και 2/09/17 η παραλαβή σταφυλιών θα γίνει ως εξής:

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ

Δευτέρα        28/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και ΕΡΥΘΡΑ
Τρίτη             29/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα
Τετάρτη        30/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Πέμπτη         31/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Παρασκευή  1/09/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Σάββατο       2/09/17 7:00 – 14:00 Μοσχάτα

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Δευτέρα        28/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τρίτη             29/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τετάρτη        30/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Πέμπτη         31/08/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα
Παρασκευή  1/09/17 7:00 – 18:00 Μοσχάτα και ΕΡΥΘΡΑ
Σάββατο       2/09/17 7:00 – 14:00 Μοσχάτα

 

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ