ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, Α ΚΑΙ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Γενικού Νοσοκομείου Σάμου θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα ομάδας παιδιών. Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται μια ημέρα την εβδομάδα, σε χώρο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και θα διαρκούν 1 ώρα.  Η ώρα συνάντησης θα είναι στις 14:00.

Ταυτότητα: Πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κατάλληλο για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού.

Στόχος: Να διδαχθούν τον τρόπο που σκέφτονται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, για να λύσουν τα προβλήματα τους.

Δεξιότητες που διδάσκονται:

  • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης
  • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθήματος
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Συγκέντρωση προσοχής
  • Συμμετοχή και συνεργασία σε ομάδα
  • Αποφυγή εκδήλωσης σωματικής και λεκτικής επιθετικότητας
  • Αποφυγή θυματοποίησης
  • Θα δοθεί επίσης ιδιαίτερη σημασία στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Μέθοδοι: Τα παιδιά διδάσκονται δεξιότητες μέσω των τεχνικών της αφήγησης ιστοριών, κουκλοθέατρου, συζήτησης, παιχνιδιών.

Λόγω των μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του covid-19 οι ομάδες θα είναι ολιγομελείς.

Σε περίπτωση επιθυμίας για συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα : 2273 3 50501 και 2273 3 50514 έως τις 8/10/2021.

 

 

Ο Διοικητής

Νικόλαος   Α.  Στεφανής