ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΙΟΥ

Ενορία Μεταστάσεως Θεοτόκου

 

Πρόγραμμα Λειτουργιών 

 

 10 – 6 – 2017  ΣαββάτοSaturday – Samedi

 

8.00 μ.μ.                  Ακολουθία Θ. Λόγου

8.00 p.m.                 Liturgy of the Word  -Liturgie de la Parole

 

 

11-6- 2017  ΚυριακήSunday – Dimanche

ΑγίαςΤριάδοςTrinity Sunday – Dimanche de la Trinité

 

10.00 π.μ.   ΑκολουθίαΘ. Λόγου

 

10.00 a.m    Liturgy of the Word  – Liturgie de la Parole

 

 

17 – 6 – 2017  ΣαββάτοSaturday – Samedi

 

8.00 μ.μ.         Εσπερινός Αγίας Δωρεάς

8.00 p.m.        Liturgy of the Word  -Liturgie de la Parole

 

 

18 – 6 –  2017ΚυριακήSunday- Dimanche–

Αγίας Δωρεάς – CorpusChristi

10.00 π.μ.   Ακολουθία Θ. Λόγου – Προσκύνηση Αγιοτάτου Μυστιρίου

 

10.00 a.m    Liturgy of the Word  – Liturgie de la Parole

 

 

24 – 6 – 2017  ΣαββάτοSaturday – Samedi

 

8.00 μ.μ.         Ακολουθία Θ. Λόγου

 

8.00 p.m.        Liturgy of the Word  – Liturgie de la Parole

 

25 – 6 –  2017ΚυριακήSunday  – – Dimanche

 

10.00 π.μ.   ΑκολουθίαΘ. Λόγου

10.00 a.m    Liturgy of the Word  – Liturgie de la Parole

 

7.00 μ.μ. Απαγγελεία Αγίου Ροδαρίουστο παρεκκλησιτης Παναγίας των Ρόδων (νεκροταφείου).

 

7.00 p.m. Holy Rosary  In the church  of the cemetery

 

 

 

26 – 6 –  2017Δευτέρα – Monday – Lundi

 

8.00 μ.μ.                  Θ. Λειτουργία

8.00 p.m.                 Η. Mass  – Sainte Messe

 

 

 

29 – 6-  2017Πέμπτη – Thursday  – Jeudi

 

8.00 μ.μ.Ακολουθία Θ. Λόγουγια ιερατικές και μοναχικές κλήσεις.

8.00 p.m.Liturgy of the Word For holy and lonely calls.- Liturgiede la Parolepour vocation sacerdotaleetmonastique.