Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιληνιών σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49.

  • Πρόκειται να γίνουν 2 τμήματα των 25 ατόμων.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια ΙΚΑ και όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι στο ταμείο ανεργίας (ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.:22730-52100 & 6932728572

Δήλωση συμμετοχής έως Παρασκευή βράδυ 14/10/2022.