Πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα πλαίσια δράσεων υποστήριξης ευπαθών ομάδων της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του  Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Την περίοδο που διανύουμε, η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, είναι απαραίτητα εφόδια για την αγορά εργασίας. Το κόστος εκμάθησης όμως, σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα, είναι ειδικά για τις οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, δυσβάσταχτο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, συνεχίζονται τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και Πληροφορικής στην πόλη της Σάμου, σε αρχάριους και  προχωρημένους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, που αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια ή ανήκουν σε άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ανατολικής Σάμου (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), προσκομίζοντας φωτοτυπία ταυτότητας και πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως και τις 13/09/2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2273353452-454, 2273353448

 

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

 Δήμου Ανατολικής Σάμου