Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

 

Την περίοδο που διανύουμε η διγλωσσία και ειδικά η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητο εφόδιο για την αγορά εργασίας. Το κόστος εκμάθησης όμως,σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα, είναι ειδικά για τις οικογένειες με οικονομικά προβλήματαδυσβάσταχτο. Επιπλέον υπάρχει η ανάγκη για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων Αγγλικών-businessEnglish.

Το πρόγραμμα «Εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο της LINGUAPHONE»είναι μια Συνεργασία του ΔΗΜΟΥ  ΣΑΜΟΥ και της LINGUAPHONE με την υποστήριξη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο EnglishCourse αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το δεύτερο BusinessEnglish αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πρωτίστως δίνεται η δυνατότητα παροχής του Προγράμματος στους οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσα από την επιδότηση από τον Δήμο Σάμου, ώστε να αποκτήσουν ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα e-learning / digitalschool της LINGUAPHONE. Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την εκπαίδευση αυτής της ειδικής κατηγορίας των δημοτών, μόνο με 1,5€+ΦΠΑ (24%)  το μήνα.

Επιπλέον ο Δήμος ενημερώνει ότι όσοι δημότες, επιχειρήσεις, φροντιστήρια, σύλλογοι κλπ,ενδιαφέρονται, να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία ετήσια συνδρομή με πολύ μικρό κόστος, μόλις 2€ + ΦΠΑ (24%) ανά κωδικό (δηλ. ανά δημότη που μπορεί να συμπεριλάβει την οικογένεια του), το μήνα και καταβάλλεται ετησίως.

Με τη δράση αυτή ενισχύονται οι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση δεδομένου ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μέσω της δράσης αυτής προάγονται πρωτίστως τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχήςμπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κ’ Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σάμου, 2273353460, 227335353450, 2273353448, υπεύθυνη κ. Τριτσινιώτου Γραμματική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

Παιδείας κ’ Δημόσιας Υγείας