Σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο της LINGUAPHONE», μια συνεργασία του πρώην ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ και της LINGUAPHONE με την υποστήριξη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Δόθηκαν 28 κωδικοί σε οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσω της επιδότησης από το Δήμο, ώστε να αποκτήσουν δωρεάν την ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα e-learning / digitalschool της LINGUAPHONE.

Επιπλέον 32 συμπολίτες μας έλαβαν κωδικούς και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με  ετήσια συνδρομή  μικρού κόστους, μόλις 2€ + ΦΠΑ (24%) ανά κωδικό.

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο English Course αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το δεύτερο Business English αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τη δράση αυτή ενισχύθηκαν πολίτες που επιθυμούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση δεδομένου ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μέσω της δράσης αυτής προάγονται πρωτίστως τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του Δήμου μας.

 

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας