ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

08.00΄- 10.30΄: Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιωτῶν.

 

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  (Ὄρθρος Μ. Δευτέρας) εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μυτιληνιῶν.

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μ.Τρίτης) εἰς τόν Ἱ.Ν.

Ἁγίου Ἀντωνίου Μαραθοκάμπου.

 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος Μ.Τετάρτης) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Θεοδώρου Σάμου (Τροπάριον Κασσιανῆς).

 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

17.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τήν  Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου.

 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

 

08.00΄-10.00΄π.μ.: Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.

 

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν (Ὄρθρος Μ.Παρασκευῆς) εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

 

10.00΄π.μ – 12.00΄μ.μ.: Ἑσπερινός τοῦ Μ. Σαββάτου (Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως) καί ὁμιλία εἰς τόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Πυθαγορείου.

 

17.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Νοσοκομείου Σάμου.

 

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ὄρθρος Μ.Σαββάτου) εἰς τόν  Μητροπολιτικόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σάμου

 

 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

 

08.00΄-10.00΄π.μ.: Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ὁσίου Ἀντωνίου Ἄνω Βαθέος.

23.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία Ἀναστάσεως καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022

 

 

10.30΄ π.μ.: Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (Ἀγάπη) εἰς τόν  Μητροπολιτικόν      Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

 

19.00 μ.μ.: Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου  Παλαιοκάστρου.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θύμαινας Φούρνων Ἰκαρίας

 

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022

 

07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τό  Πνευματικό Κέντρο πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβάσου .

 

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

19.00΄μ.μ. : Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱ.Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022

(ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)

 

 

07.00΄-10.30΄π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΙΟΥ  2022

(ΤΟΥ ΘΩΜΑ)

 

07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Σπηλιανῆς Πυθαγορείου