Σας ενημερώνουμε ότι από 10-10-2018 θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα, για καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών.

Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής:

  • 12-10-2018 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ: Εκβολή ρέματος Ποταμίου
  • 12-10-2018 Δ/Κ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ: 1. Δεξαμενή άρδευσης (νότια εκτός οικισμού) Δ/Κ ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ: 1. Δεξαμενή άρδευσης (θέση Πέρα Βρύση) 2. Δεξαμενή άρδευσης (θέση Ξηρόλακα),
  • 10-10-2018 Δ/Κ ΠΑΓΩΝΔΑ: Δ/Κ ΜΥΛΩΝ: 1. Ρέμα Ίμβρασου (περιοχή λιμνοδεξαμενών) Δ/Κ ΧΩΡΑΣ: 2. Μπαλκάμια (περιοχή αεροδρομίου) 3. Περιοχή ΜΕΛ (Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων) Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ: 1. Ρέμα Μεσοκάμπου (έλος)
  • 10-10-2018 Δ/Κ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 1. Έλος περιοχής ΙΝΕΑΓ (Ινστιτούτο Ερευνών Ανατ. Αιγαίου) , Κέντρο μεταναστών

Οι ψεκασμοί θα ξεκινούν από τις 08: 00 έως 13:00 και 17:00 μέχρι τη δύση του ηλίου αν χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο σε μία περιοχή.

Ήμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες

ΚΙΝ: 6947699953 Παππάς Γεώργιος

ΚΙΝ: 6948253612 Κρόκος Παναγιώτης

ΚΙΝ: 6945331348 Βακεντής Εμμανουήλ

KIN: 6946841470 Τριανταφύλλου Δημήτριος