Σας ενημερώνουμε ότι από 21-9-2018 θα ξεκινήσουν οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών .

Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής :

  1. 25-9-2018  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : .Εκβολή ρέματος Ποταμίου
  2. 25-9-2018  Δ/Κ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ: 1.Δεξαμενή άρδευσης (νότια εκτός οικισμού) Δ/Κ ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ : 1.Δεξαμενή άρδευσης (θέση Πέρα Βρύση) 2.Δεξαμενή άρδευσης (θέση Ξηρόλακα),
  3. 21-9-2018 Δ/Κ ΠΑΓΩΝΔΑ : Δ/Κ ΜΥΛΩΝ: 1.Ρέμα Ίμβρασου (περιοχή λιμνοδεξαμενών) Δ/Κ ΧΩΡΑΣ: 2.Μπαλκάμια (περιοχή αεροδρομίου) 3.Περιοχή ΜΕΛ (Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων) Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ: 1.Ρέμα Μεσοκάμπου (έλος)
  4. 22-9-2018 Δ/Κ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 1.Έλος περιοχής ΙΝΕΑΓ (Ινστιτούτο Ερευνών Ανατ. Αιγαίου) ,  Κέντρο μεταναστών

Οι ψεκασμοί θα ξεκινούν από τις 8:00 έως  13:00 και 17:00 μέχρι την δύση του ηλίου αν χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο σε μία  περιοχή.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΚΙΝ: 6947699953  Παππάς  Γεώργιος

ΚΙΝ: 6948253612  Κρόκος Παναγιώτης

ΚΙΝ: 6945331348  Βακεντής Εμμανουήλ

KIN: 6946841470 Τριανταφύλλου Δημήτριος