Το απόγευμα της 15ης Μαΐου 2024 συνήλθε το προβλεπόμενο από τον Νόμο, Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δυτικής Σάμου με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024.

Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. υπό την προεδρία του Δημάρχου Δυτικής Σάμου και με εισηγήσεις στα επί μέρους θέματα από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, συμμετείχε όλη η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος του Νομού Σάμου, εκπρόσωπος της 79 ΑΔΤΕ, του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίου, το αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος Σάμου, καθώς και εκπρόσωπος  του τμήματος Πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι επικεφαλής των εθελοντικών Ομάδων Πυρόσβεσης και αρκετός αριθμός μελών εθελοντικών ομάδων.

Εξετάσθηκαν θέματα, όπως η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού δημόσιων περιαστικών χώρων, οδοποιίας, απομάκρυνσης υπολειμμάτων βλάστησης, εκτέλεσης έργων για τη διακίνηση  οχημάτων, η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και  μέσων διάθεσης, η διαβάθμιση των μέτρων πρόληψης κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η προληπτική και οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σε περίπτωση που χρειαστεί, η περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων επέμβασης από τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας και έγινε  ενημέρωση των προβλεπόμενων ενεργειών και δράσεων του γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2». Τέλος, επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η προσοχή που πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι της περιοχής μας, αποφεύγοντας εργασίες στην ύπαιθρο που εγκυμονούν πρόκληση πυρκαγιάς, για να έχουμε αλώβητο το όμορφο φυσικό περιβάλλον του νησιού μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ