Στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2024, κατά τον ορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, επιλέχθηκε ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστάθηκε με τον νόμο 3852/2010 και μετά την διάσπαση του Δήμου Σάμου σε Δήμο Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, πλέον διαχειρίζεται ενιαία τα εξής σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 1. Γυμνάσιο Πύργου
 2. Γυμνάσιο Πυθαγορείου
 3. 1ο Γυμνάσιο – Πειραματικό Σάμου
 4. 2ο Γυμνάσιο Σάμου
 5. Μουσικό Γυμνάσιο Σάμου
 6. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου
 7. Πυθαγόρειο Γ.Ε.Λ. Σάμου
 8. Μαυρογένειο ΕΠΑ.Λ. Σάμου
 9. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Σάμου – Ελπινίκη Μιχαλούδη
 10. Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αυτή που σύμφωνα με τον νόμο, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ).
 2. Η αμοιβή καθαριστριών.
 3. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
 4. Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την ΚτΥπ των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
 5. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
 6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

 

Σύμφωνα με τον νόμο 5056/2023, τα ΝΠΔΔ των Δήμων καταργούνται και οι αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές καταργούνται και αυτές στις 29 Ιουνίου 2024. Όμως, μέχρι τότε μπορούν να διευθετηθούν κάποια ζητήματα όπως: η εύρυθμη οικονομική λειτουργία των σχολείων, η οικονομική οργάνωση ώστε να μεταβούν στο νέο πλαίσιο με την κατάργηση των ΝΠΔΔ, η συλλογή των κατάλληλων οικονομικών στοιχείων των λειτουργικών εξόδων για να προετοιμαστεί ο Δήμος και η οργάνωση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν με τα κυλικεία.