«Την συγκρότηση της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) 2ου Σάμου ως ακολούθως:

1. Σταμούλη Ανεζίνα, Πολιτισμολόγο MSc, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Τσιώλη Απόστολο, Συνταξιούχο Στρατιωτικό.

2. Δήμου Ευτυχία, Υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Καρλοβασίου με αναπληρώτρια την Κυριακού Ανθούλα.

3. Γέννια Πολυκράτη, Δημοτικό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Δήμου Δυτικής Σάμου με αναπληρωτή τον Κάρλα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η θητεία της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται τριετής.

 

«Ορίζουμε Υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καρλοβασίου, αποκεντρωμένης μονάδας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με τριετή θητεία, την Δήμου Ευτυχία του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής, με αναπληρώτρια την Κυριακού Ανθούλα του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4368/2016. Χορηγούμε το επίδομα θέσης ευθύνης των εκατό (100) ευρώ στην αναφερόμενη Υπεύθυνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4472/2017. Η παρούσα ισχύει από κοινοποιήσεώς της.».

Σε όλους τους παραπάνω ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.