Περισσότερες ήταν οι επιτυχίες των μαθητών της Σάμου  όσον αφορά στην  εισαγωγή  τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα στο Γενικό Λύκειο Σάμου  από τους 108 μαθητές που συμπλήρωσαν  μηχανογραφικό με το νέο και το παλαιό σύστημα εισήχθησαν σε ΑΕΙ  και ΤΕΙ οι 84,  ποσοστό επιτυχίας 78%.

Στο Γενικό Λύκειο Καρλοβάσου  από τους 58 μαθητές 44 ήταν οι επιτυχόντες δηλαδή ποσοστό 76%.

 Στο Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου  από τους 17 μαθητές , 11 ήταν οι επιτυχόντες, ποσοστό επιτυχίας 65%.

Στους Φούρνους από τους 3 μαθητές ένας  πέρασε σε ΤΕΙ, ποσοστό επιτυχίας 33%.

Στο ΓΕΛ Ευδήλου το ποσοστό επιτυχίας ήταν στο 92% αφού από τους 12 μαθητές εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ οι  11.
Στις Ράχες από τους 14 μαθητές πέρασαν οι 9 σε ΑΕΙ και ο ένας μαθητής σε ΤΕΙ  δηλαδή ποσοστό επιτυχίας  71%.
Στο ΓΕΛ Αγίου Κυρήκου  το ποσοστό επιτυχίας καταγράφτηκε στο 60% αφού από τους 20 μαθητές πέρασαν οι 12.

Στο ΕΠΑΛ Σάμου το ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε στο  31% με  12 επιτυχόντες από τους 62.

Στο ΕΠΑΛ Καρλοβάσου από τους 14 μαθητές οι 4 πέρασαν στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση με το ποσοστό επιτυχίας στο 28,5%.