ΠΗΓΗ:Samos Today

00Stantzos

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΑΝΑ.Σ.Α. για τη Σάμο»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΕΟΣ

1. ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα έναν (561) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΪΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίμησης.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

1. ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούς προτίμησης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΕΟΣ

1. ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτακόσιους επτά (707) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους (500) σταυρούς προτίμησης

4. ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τετρακόσιους τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίμησης

5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης

6. ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

1. ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΝΑΚΟΥ) έλαβε εννιακόσιους είκοσι δύο (922) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα (430) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΕΟΣ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες,

2. ΚΙΑΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΛΕΑΝΘΗ έλαβε πεντακόσιους έξι (506) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά (347) σταυρούς προτίμησης.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

1.ΒΑΛΚΑΜΛΗΣ ΒΑΣΙΚΕΙΟΣ του ΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτακόσιους δέκα τέσσερις ( 714) σταυρούς προτίμησης

2.ΤΣΕΡΕ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΕΟΣ

1.ΒΑΚΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

1.ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.

2.ΒΑΚΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΕΟΣ

1.ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΧΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, και, εφόσον ο συνδυασμός έλαβε από μια έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «Η Σάμος αλλάΖΕΙ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΕΟΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, και, εφόσον ο συνδυασμός έλαβε από μια έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

1.ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης.

00Limberis

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

1) ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους εξακόσιους είκοσι δύο (1.622) σταυρούς προτίμησης.

2) ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα τέσσερις (684) σταυρούς προτίμησης.

3) ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους πέντε (605) σταυρούς προτίμησης

4) ΓΕΝΝΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα επτά (437) σταυρούς προτίμησης.

5) ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης.

6) ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) σταυρούς προτίμησης.

7) ΓΑΛΑΝΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίμησης.

8) ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς προτίμησης.

9) ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) σταυρούς προτίμησης.

10) ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίμησης.

11) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς προτίμησης.

12) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς προτίμησης.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

1) ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα ένα (881) σταυρούς προτίμησης

2) ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα οκτώ (678) σταυρούς προτίμησης

3) ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης

4) ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς προτίμησης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

1) ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.

2) ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τρεις (383) σταυρούς προτίμησης.

3) ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης.

4) ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης.

5) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα επτά (437) σταυρούς προτίμησης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

1) ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.

2) ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης.

3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης.

4) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

1.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης.