Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου φροντίζοντας, για  τη διασφάλιση της υγείας των δημοτών, προέβη σήμερα σε περισυλλογή απορριμμάτων και απολύμανση της Περιφερειακής Οδού, πλησίον ΚΥΤ, όπως επίσης και σε απολύμανση της ανωτέρω οδού και της περιοχής «Χαρουπιές», της πόλεως Σάμου, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων Υπουργείων.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου