ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα υπεγράφη η Σύμβαση για το έργο «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Οδών Δήμου Ανατολικής Σάμου» συνολικού προϋπολογισμού 4.983.939,13€ μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Σάμου και της εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδοποιίας με την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στις Κοινότητες: Σπαθαραίοι, Μυτιληνιοί, Παγώνδα, Μύλοι, Μαυρατζαίοι, Άμπελος, Μανωλάτες και Βαθύ (θέση Κρυάβρυση).
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση στην αγροτική οδοποιία των τελευταίων ετών, η οποία αποτελεί επιλογή της Δημοτικής Αρχής, τηρώντας τις δεσμεύσεις της για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων των Κοινοτήτων, με σκοπό την εύκολη πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Μεριμνούμε για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγροτικό πληθυσμό, εξασφαλίζοντας έργα αναγκαία για τον πρωτογενή τομέα.