Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει επί της πορείας του Περιφερειακού Προγράμματος “ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020” (ΕΣΠΑ):

 

28.2.2020                           31.8.2019

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ                              94%                                    86%
ΣΥΜΒΑΣIΟΠΟΙΗΜΕΝΑ                 50%                                    43%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ        24%                                   18%

 

Παρατηρήσεις:

  • Στο κρίσιμο μέγεθος ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ (εκτελεσθέν έργο) σημειώθηκε πρόοδος κατά 6% από την 31.8.2019.
  • Από την 1.1.2020 εντέχθηκαν έργα προϋπολογισμού 16,5 εκ. €
  • Βρίσκονται υπό αξιολόγηση έργα προϋπολογισμού 68,8εκ. € *

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Κωνσταντίνος Μουτζούρης

 

*Τα έργα υπό αξιολόγηση είναι τα επόμενα:

 

  • ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ (ΧΙΟΣ)
  • ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΦΑ (ΧΙΟΣ)
  • Ε.Ο. ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΣΑΜΟΣ)
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΙΚΑΡΙΑ)
  • ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ (Α΄ ΦΑΣH) (ΛΕΣΒΟΣ)
  • ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Κ2) ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΛΕΣΒΟΣ)