ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημά μας για τοποθέτηση τηλεοράσεων σε όλους τους θαλάμους των Κλινικών και Τμημάτων του ΓΝ Σάμου, ο Όμιλος DORYSSA και το Ξενοδοχείο ΠΡΩΤΕΑΣ (ΠΟΥΝΤΕΣ ΑΕ), μας παρέδωσαν συνολικά πενήντα (50) τηλεοράσεις.

Εδώ και λίγες ημέρες έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους θαλάμους αλλά και στους χώρους αναμονής, έτσι ώστε οι ασθενείς, οι συγγενείς  και οι επισκέπτες, να μπορούν να έχουν λίγο ευχάριστο χρόνο στη διαμονή τους.

Οι τηλεοράσεις που είναι να τοποθετηθούν στους θαλάμους Covid-19, την εγκατάστασή τους θα την πραγματοποιήσουμε μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το Νοσηλευτικό μας Ίδρυμα και το έτος 2021.